Oklejanie szyb wałcz

Oklejanki na szybach

Jednym z fenomenalnych sposobów na reklamę jest oklejanie szyb. Jako, że szyby są „oknem na świat” poprzez oklejenie samej reklamy także stają się jej oknem. Zwierzchnim punktem na którym skupia się obserwator jest właśnie okno. Nie może ono być oklejone szczegółowo, konieczny jest w nim pryzmat światła, tak by przylepiona reklama (w zależności od formy, rodzaju obklejenia) była widzialna a przy tym koncentrowała zainteresowanie oglądającego, by nie mógł on oderwać od niej oczu. Reklama ma być niczym lustro oraz matryca społeczeństwa. Oklejanie szyb we cudowny sposób wpływa na tworzenie świata reklamy, do którego użytkownik ma wejść i okno staje się wtenczas niczym drzwi, które percepcja widza naturalnie otwiera. Widziany obraz wręcza informacje newralgiczne dla reklamodawcy, a poprzez bodźce wizualne ważne dla odbiorcy. Fachowcy na bieżąco badają wpływ reklamy na nabywców a także cały czas odsłaniają coraz nowsze sposoby trafienia do ich umysłów w taki sposób, aby zachęcić ich do długotrwałego kupna wyznaczonych towarów bądź usług. Próbują dojść do nich nie tylko poprzez reklamę ale także poprzez ankiety, chociaż te drugie są wyłącznie podsumowaniem, sposobem wskazania, które w sytuacji podejmowania decyzji nie ma tak bliskiego powiązania z myślami, skojarzeniami jakie oddaje obraz zbudowany w szczególności poprzez oklejanie szyb reklamą. W zależności od rodzaju artysty – twórcy reklamy, każda z nich posiada rozmaity wpływ oddziaływania. Im większa panorama barw, autentyczny sposób przekazu, łączności tym większe prawdopodobieństwo dojścia do odbiorcy, a tym samym też do zachęcenia a przy tym pozyskania nowiuteńkich, być może nie tylko z określonej grupy użytkowników.